soukromí

Seeber Immobilien GmbH

Arbor č. 70 39100 Bolzano (BZ)
Číslo DPH / daňové číslo: 01578420216
E-mail: info@seeber-immobilien.it
Pobočka Bolzano: Tel .: 0471 974812
Pobočka Brunico: tel. 0474 553551
Pobočka Merano: Tel .: 0471 270808Informace o soukromí LIST

podle nařízení vlády č. 196/2003 a nařízení EU 679/2016

Vážení zákazníci,

Z tohoto informačního listu můžete vidět, za jakým účelem nám poskytnete vaše osobní údaje a jaké práva máte v tomto ohledu.

1. Principy a účel práce:

  1. Své údaje shromažďujeme za účelem provedení objednávky týkající se nákupu / prodeje / pronájmu nemovitostí, které vás zajímají, abychom mohli uspokojit vaše přání v oblasti před uzavřením smlouvy a provést nezbytné administrativní a účetní úkony. Data budou uchovávána pouze po dobu potřebnou k dosažení stanovených cílů. Používání a zpracování údajů je přísně v souladu se zásadami přípustnosti, správnosti, způsobilosti a omezeno na účel, pro který byly shromážděny.
  2. S vaším souhlasem bude zpracování zpracováno telematickým způsobem a fotografie z nemovitosti budeme zveřejňovat k prodeji nebo k pronájmu na internetu, stejně jako inzerovat s tradičními brožury a brožury.
  3. c) Vaše e-mailová adresa a domovská adresa mohou být použity k poskytnutí informací a propagačních zpráv týkajících se našich a podobných nabídek a iniciativ. Vezměte prosím na vědomí, že se můžete kdykoli odhlásit od těchto zpráv a to telefonicky, faxem nebo e-mailem. Zákaz používání těchto údajů nemá vliv na cíle uvedené v písmenech a) ab).

2. Povinný a nepovinný přenos dat:

Jméno a příjmení, místo narození a datum narození, místo bydliště nebo bydliště a všechny údaje, které jsou uváděny jako závazné pro každý případ, jsou pro provedení příkazu nezbytné. Není-li k dispozici, smlouva nemůže být provedena a cíle uvedené v bodě I / a nelze dosáhnout. Zbytek dat může zjednodušit kontakty mezi vámi a námi. Není však nutné provést objednávku a je na vás, zda chcete tyto položky zpřístupnit.

3. Praní peněz a boj proti terorismu (G.Dekret 231/2007):

Může se stát, že od vás potřebujeme získat některé povinné informace v souladu se stávajícími předpisy proti praní špinavých peněz a proti terorismu. Tyto informace zpracujeme podle pravidel pro naši profesní kategorii. Jakékoli odmítnutí těchto informací umožní provedení příkazu a může vést k hlášení incidentu příslušnému orgánu dozoru. Další informace potřebné pro splnění povinností vyplývajících z dokumentu G.Dekret 231/2007 lze získat z veřejných zdrojů.

4. Postup:

Vaše data budou zpracovávána, a to i pomocí moderních informačních technologií, výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a uchovávány a uchovávány v databázi v naší agentuře.

5. Pověřené předměty:

Pouze pro výše uvedené účely a ve vztahu k obchodním vztahům, které existují mezi vámi a naší agenturou, mohou vaše data zobrazovat naši zaměstnanci a zaměstnanci, kteří jsou k němu přiděleni. Budou také předávány třetím stranám, které vykonávají různé úkoly jako externí agenti (např. Důvěryhodní technici, kteří provádějí průzkum nemovitosti a vaši totožnost s katastrem nemovitostí, katastru nemovitostí, katastru nemovitostí a / nebo jinými korporacemi a rejstříky, obchodním konzultantem atd. ). Seznam těchto externích agentů si můžete vyžádat u našich kanceláří.

6. Vaše práva:

Ve smyslu článku G.Dekretes 196/2003 a nařízení EU 679/2016 máte právo vědět, které z vašich údajů uchováváme, aktualizujeme, opravujeme, doplňujeme (pokud máte zájem) odstranit v jednom převést anonymní formulář nebo požádat o její blokování (pokud není zákonně používán). Můžete také zjistit, kdo je zodpovědný za správu údajů, kdo je odpovědný a kdo jsou zveřejňováni. Z oprávněného důvodu mohou odmítnout zpracování údajů a v každém případě zakázat přenos reklamních materiálů, přímý prodej, průzkum trhu a přenos reklamních zpráv. Obraťte se na naše kanceláře, abyste si nárokovali tato práva.

kontakt  

Jak vám můžeme pomoci?

Seeber Immobilien Kundenservice
+39 0471 974812
info@seeber-immobilien.com

Můžeme vás zavolat zpět?S vašimi údaji bude zacházeno důvěrně a nikoli s třetími stranami prošel.

* povinná

kontaktS vašimi údaji bude zacházeno důvěrně a nikoli s třetími stranami prošel.

* povinná