Adatvédelem - tájékoztatás és hozzájárulás (a hatályos olasz jogszabályok szerint)A 2003 június 3-i, 196. számú törvény 13. bekezdése értelmében, a Seeber Immobilien Srl kijelenti, hogy az adatok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik, különös tekintettel a titoktartásra, a szemelyes identitásra, és a szemelyes adatok védelméhez fűződő jogokra. Az adatok tulajdonosa a Seeber Immobilien Srl, I-39100 Bolzano (BZ), Via dei Portici 70. alatti székhellyel. A Seeber Immobilien Srl fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtatásokat, vagy kiegészítéseket hajtson végre ezen adatvédelmi szabályzaton, elsősorban törvényi változás, vagy ezzel összefüggésben történő új jogszabályok kapcsán.

Az adatfeldolgozás célja:

- jogi kötelezettségek, előírásokból, közösségi szabályokból származó kötelezettségek, valamint polgárjogi es adójogi törvényekből származó kötelezettségek teljesítése;
- esetleges szerződéses kötelezettségek teljesítése az érintettekkel szemben;
- Társaságunk üzleti tevékenységével kapcsolatos tevékenységek teljesítése.

Számviteli, továbbá vevői / szállítói könyvviteli statisztikák:

- üzleti jellegű adatfeldolgozási céllal, mint üzleti információk küldése (postai úton, faxon, e-mailen), marketing és piackutatás, referenciák, az informatikai rendszerben való rögzítés és archiválás, olyan képek nyilvános közlése a www.seeber-immobilien.com weboldalunkon, amelyek a Seeber Immobilien Srl eladó projektjeit mutatják be;
- követelések védelme és kötelezettségek kezelése;
- biztosításokkal kapcsolatos célkitűzések, különös tekintettel a hitelbiztositasokra.

Adatok továbbítása. A fent megadott célokkal összefüggésben szükség esetén az ön személyes adatait továbbítjuk:

- államigazgatási szervek es hatóságok részére, jogszabályi kötelezettség esetén;
- hitelintézetek részére, amelyekkel cégünk követelések / kötelezettségek kezelésére és kölcsönök folyósítására vonatkozó üzleti kapcsolatban áll.
- az összes olyan természetes és jogi, nyilvános és magánszemélyek, (ügyvédi, közigazgatási, adótanácsadó irodák, bíróságok, kereskedelmi kamarák, stb.) részére, amennyiben azok továbbítása szükséges, vagy a tevékenységünk gyakorlása szempontjából célszerűnek bizonyul, illetve a fent megadott módon a megfelelő célkitűzésekkel.

Az érintettek jogai:

Az Adatvédelmi törvény az érintett személy számára lehetőséget biztosít bizonyos jogok gyakorlására a 7. cikkely szerint. Részleteiben jogosult tudni, milyen személyes adataival rendelkezik a tulajdonos, illetve felvilágosítást kapni arról, hogy a tulajdonos rendelkezik-e róla adatokkal, még abban az esetben is, ha azokat még nem tárolták, illetve érthető formában részletes tájékoztatást kapni ezekről az adatokról, azok forrásáról, azok kezelésének indokáról és céljáról, továbbá információt a tulajdonosról, a kezelésükkel megbízott felelős személyről, és azon személyekről, akik részére ezeket az adatokat esetlegesen továbbítják. Az érintett joga az adatait megerősíteni, ellenőrizni, helyesbíteni, kérvényezni, hogy az adatokat töröljék, zárolják, vagy névtelen adatokká módosítsák, amennyiben kezelésük jogszabályi előírásokat sért. Joga van indokolt esetben adatai kezelését részben vagy egészben ellenezni, azok törlését, zárolását, vagy névtelen adatokká való módosítását kérni, illetve indoklás nélkül, amennyiben az adatok kereskedelmi információ, közvetlen értékesítés, illetve piac- és közvéleménykutatás céljaira használják.
Az illető jogokat az érintett, vagy az általa megbízott személy az adatkezelésért felelős munkatárs, Peslalz Daniel úr (Seeber Immobilien Srl, Via dei Portici 70, I-39100 Bolzano) részére ajánlott levélben, vagy az info@seeber-immobilien.com e-mail címre küldött kérvény formájában érvényesítheti.

Trattamento dei dati personali della clientela:

Facciamo uso del pixel di Facebook per segnalare agli utenti della nostra pagina web i nostri servizi e le nostre offerte in maniera mirata. In questo modo ogni utente della nostra pagina web entra automaticamente a far parte del nostro Website Custom Audience. Nel caso in cui siate contrari a tale utilizzo, potete modificare le vostre impostazioni di Facebook legate alla comparsa di pubblicità e cancellarvi da questa categoria di utenti cliccando qui.
Inoltre utilizziamo gli indirizzi e-mail, messi a disposizione dai nostri clienti e da coloro che hanno dimostrato interesse (richieste tramite la pagina web, abbonamenti alla newsletter, dati personali della clientela ottenuti tramite giochi a premio e altre offerte), per la realizzazione di un Custom Audience. Questo supporto è stato ideato per indirizzare nell’ambito dei social network e del display network di Facebook solo le persone potenzialmente interessate alle informazioni e offerte fornite. Nel caso in cui siate contrari a tale utilizzo, potete contattarci in ogni momento inviando una e-mail al seguente indirizzo: office@seeber-immobilien.com.
Provvederemo a cancellare dalla nostra lista l’indirizzo di posta elettronica da voi indicato. Tuttavia facciamo presente che Facebook continuerà a visualizzare messaggi pubblicitari in base alle informazioni estratte dal vostro profilo (per esempio gli interessi per determinate pagine e i gruppi che seguite) e che quindi potrebbero continuare ad apparire delle nostre inserzioni pubblicitarie nel vostro diario in base ai vostri interessi e alla vostra attività su Facebook.